Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier: een extra veiligheid voor u!

 
 

Sinds enkele jaren, kunt u met het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) vertrouwen op een extra veiligheid bij de aflevering van uw geneesmiddelen, en dit in de meeste apotheken van het land.
Dankzij deze gratis dienst, kan uw vertrouwde apotheker uw ‘medicatiehistoriek’ – het geheel van de geneesmiddelen die u in het afgelopen jaar werden afgeleverd – uit uw farmaceutisch dossier delen met zijn collega-apothekers. Elke apotheker bij wie u zich aanmeldt kan zo een overzicht van uw geneesmiddelengebruik krijgen en zijn advies afstemmen op uw persoonlijke situatie. Op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven om uw gezondheidsgegevens te delen!

De eerste stap, het Farmaceutisch Dossier...
Telkens de apotheker een geneesmiddel op voorschrift aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Tenzij u bezwaar maakt, registreert de apotheker, in het belang van uw gezondheid, ook bijkomende gegevens zoals geneesmiddelen zonder voorschrift en andere gezondheidsproducten. Al deze informatie wordt opgeslagen in uw farmaceutisch dossier zodat de apotheker u steeds optimaal kan adviseren en eventuele problemen met uw medicatie, zoals een interactie tussen twee geneesmiddelen, kan voorkomen. U kan uw dossier altijd inkijken en, indien nodig, gegevens aanpassen.

… en een Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)?
Mits uw toestemming kan iedere apotheker die u consulteert, het overzicht bekijken van de geneesmiddelen die u in het afgelopen jaar werden afgeleverd. Uw farmaceutisch dossier blijft weliswaar in uw vertrouwde apotheek, alleen de relevante informatie over uw geneesmiddelen (de naam, dosering, innamemodaliteiten en afleveringsdatum) kan geraadpleegd worden door de apotheker bij wie u zich meldt. Deze raadpleging is mogelijk via de centrale databank van het GFD waarin alle op uw naam afgeleverde geneesmiddelen geregistreerd worden.  Zowel uw vertrouwde apotheker als om het even welke andere apotheker in het land die u consulteert, kunnen deze databank raadplegen. Deze dienstverlening wordt u gratis aangeboden.

Waarom?
Zoals de meeste patiënten heeft u ongetwijfeld een huisapotheker, die goed vertrouwd is met u en uw medicatie. Maar soms moet u wel eens in een andere dan uw ‘vaste’ apotheek een geneesmiddel halen; in een apotheek van wacht, dicht bij het kantoor, waar u op uitstap bent of omdat het nu eenmaal zo uitkomt… In tegenstelling tot uw huisapotheker, weet zijn collega niet welke geneesmiddelen u gebruikt. Dit kan soms tot gevaarlijke situaties leiden.

Door het uitwisselen van uw medicatiegegevens, vermijdt u mogelijke problemen die zich kunnen voordoen wanneer u een apotheker consulteert die u niet kent. Dankzij het GFD, hoeft u niet aan alles te denken en kan elke apotheker een veilige aflevering van uw geneesmiddelen garanderen door u een persoonlijk advies te geven.

Hoe?
Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het delen van uw gezondheidsgegevens (de zogenaamde geïnformeerde toestemming), leest de apotheker uw eID in en krijgt hij toegang tot het overzicht van de geneesmiddelen die u gedurende het afgelopen jaar werden afgeleverd.

Strikt vertrouwelijk
Uw medicatiegegevens kunnen enkel worden uitgewisseld met andere apotheken en mogen uitsluitend geraadpleegd worden in de apotheek waar u een geneesmiddel haalt. De apotheker krijgt alleen inzage in uw geneesmiddelen (naam, dosering, innamemodaliteiten en afleverdatum) van de afgelopen twaalf maanden. Er is geen enkele uitwisseling van andere informatie, bv. de naam van de arts die een geneesmiddel heeft voorgeschreven of de apotheker die het heeft afgeleverd.

Géén Big Brother! De uitwisseling van informatie wordt streng beveiligd. De vertrouwelijkheid van uw gegevens is gegarandeerd. De apotheker en zijn medewerkers zijn gebonden aan hun beroepsgeheim.

Voor iedereen, het hele jaar rond...
“Ik ben niet ziek en ga nauwelijks drie keer per jaar naar de apotheek...dat gedeeld dossier heb ik toch niet nodig”, zegt u? Ook als u geen chronische aandoening hebt, kan het GFD een belangrijke verhoging van uw veiligheid betekenen. Immers, we beschouwen niet alles als een ‘echt geneesmiddel’: denk maar aan de anticonceptiepil of een aspirientje. Nochtans zijn ze wel degelijk een geneesmiddel en kunnen zij ook in interactie treden met een geneesmiddel of gezondheidsproduct dat je in een uitzonderlijke situatie misschien nodig zou hebben. Met het GFD kunnen gezondheidsrisico’s te allen tijde vermeden worden omdat de apotheker op locatie je snel een veilige behandeling kan adviseren. Enkele concrete situaties in onze informatiebrochure illustreren dit belangrijke voordeel. Of u nu op vakantie bent of u belandt in het holst van de nacht bij de apotheker van wacht: de apotheker zal in een oogopslag een overzicht hebben van alle geneesmiddelen die u recent ingenomen hebt.

...mits uw toestemming!
De Belgische apothekers hebben met het Gedeeld Farmaceutisch Dossier dus een systeem uitgewerkt waardoor u in alle uithoeken van het land op ieder moment kan vertrouwen op een veilige aflevering met gepersonaliseerd advies.
Om te genieten van deze extra veiligheid in de apotheek, moet u eerst uw geïnformeerde toestemming (laten) registreren om uw gezondheidsgegevens te delen. Een belangrijke stap die als waarborg voor de eerbied van uw privéleven geldt.

Uw gezondheid, uw beslissing
Meer dan 3 miljoen landgenoten registreerden hun toestemming reeds. Geef uw toestemming indien u opteert voor extra veiligheid. Dit is geen verplichting. Het is uw vrije keuze.

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen hieromtrent? Spreek erover met uw apotheker. Goede informatie is essentieel en tevens de eerste vereiste van de geïnformeerde toestemming. 

Tip!
Indien u dat wenst, kan uw apotheker snel uw geïnformeerde toestemming registreren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart. Het federaal platform eHealth garandeert een optimale beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens!

Snelle links