Olmesartan Teva Generics 10mg Filmomh Tabl 28

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

  • Volwassenen

De aanbevolen aanvangsdosis van olmesartan medoxomil is 10 mg eenmaal per dag. Bij patiënten bij wie de bloeddruk onvoldoende onder controle is met deze dosis, mag de dosis van olmesartanmedoxomil verhoogd worden tot de optimale dosis van 20 mg eenmaal per dag. Als een bijkomendebloeddrukverlaging vereist is, mag de dosis van olmesartan medoxomil verhoogd worden tot eenmaximum van 40 mg per dag of mag een behandeling met hydrochloorthiazide worden toegevoegd.

Het antihypertensieve effect van olmesartan medoxomil is duidelijk aanwezig binnen de 2 weken naaanvang van de behandeling en is maximaal ongeveer 8 weken na aanvang van de behandeling. Hiermee moet rekening worden gehouden wanneer overwogen wordt om het doseringsschema van eenpatiënt te wijzigen.

  • Speciale populaties

Ouderen (65 jaar of ouder)

Bij ouderen is doorgaans geen dosisaanpassing nodig (zie hieronder voor dosisaanbevelingen bijpatiënten met nierfunctiestoornis). Als het nodig is om de dosis te verhogen tot de maximale dosis van40 mg per dag, moet de bloeddruk strikt gecontroleerd worden.

Patiënten met nierfunctiestoornis

De maximale dosis bij patiënten met een milde tot matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring van 20 –60 ml/min) is 20 mg olmesartan medoxomil eenmaal per dag, omwille van de beperkte ervaring methogere doseringen in deze patiëntengroep. Het gebruik van olmesartan medoxomil bij patiënten meteen ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 20 ml/min) wordt niet aanbevolen, omdat er slechtsbeperkte ervaring is in deze groep van patiënten.

Patiënten met leverfunctiestoornis

Bij patiënten met een milde leverfunctiestoornis is geen aanpassing van de doseringsaanbevelingennodig. Bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis, wordt een aanvangsdosis van 10 mgolmesartan medoxomil eenmaal per dag aanbevolen en de maximale dosis mag niet hoger zijn dan20 mg eenmaal per dag. Het is aan te raden om de bloeddruk en de nierfunctie strikt op te volgen bijpatiënten met een leverfunctiestoornis die reeds diuretica en/of andere bloeddrukverlagendegeneesmiddelen innemen. Er is geen ervaring met olmesartan medoxomil bij patiënten met eenernstige leverfunctiestoornis; daarom wordt het gebruik niet aanbevolen in deze groep van patiënten. Olmesartan medoxomil mag niet gebruikt worden bij patiënten met eengalwegobstructie.

Pediatrische patiënten

- Kinderen en adolescenten van 6 tot minder dan 18 jaar:

De aanbevolen startdosering van olmesartan medoxomil bij kinderen en adolescenten van 6 tot minderdan 18 jaar is 10 mg olmesartan medoxomil eenmaal daags. Bij kinderen bij wie de bloeddruk nietvoldoende onder controle is met deze dosering kan de dosis olmesartan medoxomil verhoogd wordentot 20 eenmaal daags. Indien extra bloeddrukverlaging nodig is, mag de olmesartan medoxomil-dosistot 40 mg daags verhoogd worden bij kinderen die >35 kg wegen. Bij kinderen die <35 kg wegen magde dosis niet hoger zijn dan 20 mg.

- Andere pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van olmesartan medoxomil bij kinderen en adolescenten van 1 tot 5 jaaris nog niet vastgesteld.

Olmesartan medoxomil mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 1 jaar wegensveiligheidsbezwaren en het ontbreken van gegevens in deze leeftijdsgroep.

Wijze van toediening

Te nemen voorzorgen voorafgaand aan gebruik of toediening van het geneesmiddel

Om de therapietrouw te vergroten, wordt het aanbevolen om Olmesartan Teva tabletten elke dag opongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen, met of zonder voedsel, bijvoorbeeld bij het ontbijt. De tabletmoet met een voldoende hoeveelheid vloeistof (bijv. een glas water) ingeslikt worden. De tablet magniet gekauwd worden.

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg olmesartan medoxomil.

Hulpstof met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg lactosemonohydraat.

  • Tabletkern

Lactosemonohydraat

Laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose

Microkristallijne cellulose

Magnesiumstearaat

  • Tabletomhulling

Opadry II 85F18378 wit

[poly(vinyl alcohol) – partieel gehydrolyseerd

Titaandioxide (E171)

Macrogol 3350 (polyethyleenglycol)

Talk]

Indicatie

Behandeling van essentiële hypertensie.

Behandeling van hypertensie bij kinderen en adolescenten van 6 tot jonger dan 18 jaar.

Details
CNK3460524
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte63 mm
Lengte98 mm
Diepte30 mm
Verpakkingshoeveelheid28
Bijsluiter