Info SNELLE  ANTIGEENTEST  (covid 19)         (korte samenvatting)  (1)

 Gaat U op reis, moet u een negatief attest kunnen voorleggen? Onze Snelle Antigeentest biedt een oplossing.   Omwille van de (te) grote vraag bij huisartsen en testcentra  zijn  sommige apothekers en FTA  die hiervoor een opleiding  volgden,  gemachtigd om eveneens attesten af te leveren op basis van een Snelle Antigeentest, welke  peilt naar antigenen. Het resultaat  wordt dan doorgezonden naar Sciensano en ter beschikking  gesteld van  de betrokkene. 

 Praktisch

Ga eerst na of de test beantwoordt aan de vereisten (van het land)  die op je programma staan, of aan het evenement dat je wil bijwonen.  Sommige landen aanvaarden enkel een PCR test. Ook het moment waarop de test wordt uitgevoerd is belangrijk: reken op minstens 48 tot 72 uur voor aankomst. Raadpleeg  desgevallend de website van FOD Buitenlandse zaken “reisadviezen per land”.

 Welke  test?

 We hebben het hier over de eerste van volgende  drie testmogelijkheden.  Wat  is het verschil?

               1/ de Snelle  Antigeentest                                       < <<<<<          DEZE VOEREN WIJ UIT

                              > te ondergaan in sommige apotheken door speciaal opgeleid persoon

                              > zeer betrouwbaar

                              > kostprijs € 30.00 ,  niet terugbetaald door het ziekenfonds

                              > biedt aflevering van CERTIFICAAT  dat wordt doorgezonden naar Sciensano

                              > indien positief : activatie Corona alert  en Contact tracing met alle gevolgen

                              > indien negatief: verleent  officiële vrijgeleide voor sommige reizen,  groepactiviteiten en  of werkhervatting in bedrijven

               2/ de Zelftest                                                               <<<<<<      DEZE VERKOPEN WIJ OOK

                              > te verkrijgen in alle apotheken

                              > zelf uit te voeren

                              > vrij betrouwbaar

                              > kostprijs € 8.00 ,  normaal  niet terugbetaald door ziekenfonds 

                                                           (tenzij WIGW  € 1.00 :   max 2 x test/week)

                              > NADEEL:  biedt GEEN certificaat  en wordt niet opgenomen in nationale databank                                      Sciensano

                              > biedt GEEN vrijgeleide / toegang tot sommige landen of groepsactiviteiten

               3/ de PCR test                                                             <<<<<<       NIET IN DE APOTHEEK

 

                              > zeer betrouwbaar

                              > enkel  bij huisarts of gespecialiseerd testcentrum

                              > niet gratis tenzij uitzonderingen

                              > biedt certificaat dat wordt doorgezonden naar Sciensano

                              > indien positief: activatie Corona Alert en Contact Tracing met alle gevolgen

                              > indien negatief: verleent  officiële vrijgeleide voor sommige reizen,  groepsactiviteiten en of werkhervatting in bedrijven

                                                                                                                                                 ===

 Wat is de procedure?

 U meldt zich bij ons op het afgesproken tijdstip met uw identiteitskaart. Die wordt ingelezen, u bezorgt ons uw GSM nummer  en u rekent meteen af; u wordt begeleid naar de speciale ruimte. Tijdens de gebruikelijke  ontsmettingsprocedure krijgt u een korte uitleg en wordt een nasofaryngaal staal genomen. U vertrekt onmiddellijk.  Binnen 15 minuten hebben wij resultaat, dat wordt  via ons computersysteem aan Farmaflux  bezorgd,   die het op zijn beurt doorzendt  naar Sciensano.  Binnen maximum 4u  kunt u het resultaat  raadplegen en downloaden.

 Waar  mijn COVID resultaat  terugvinden / downloaden / printen?

 > ofwel op smartphone     installeer  de app   CovidSafeBe:          

 > ofwel op PC : 

               >  via https://covidsafe.be/nl

               > via https://coronarert.be

               > via www.mijngezondheid.be

               > Helena  https://helena.care

 Voor meer info: zie www.domusmedica.be

 Wat met mijn kinderen, mantelzorg etc   ?

               > opgelet !  volmacht of mandaat nodig!

               > volmacht registreren op verschillende platformen

                              > via nexuzhealth

                              > via CoZo

                              > vitalink

                              > BrusselsGezondheidsNetwerk

               >  bekijk youtube filmpje

                              https://www.domusmedica.be/actueel/testresultaten-raadplegen-mijngezondheidbe

 Meer info?

 www.gezondheidenwetenschap.be

 www.info-coronavirus.be

(1) bovenstaande informatie verbindt ons in geen enkel opzicht en wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen.