Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek Maisin n.v.

Waversesteenweg 24

3090 Overijse

Hoofdapotheker: Chris Fleurman

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0422 630 978

Machtigingsnummer APB: 236204

Telefoonnummer: 02 687 73 08

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.